Pawłowska, A. (2010) „Niezamknięte księgi – o księgach cechowych na Pomorzu Zachodnim”, Biblioteka, (14(23), s. 7–20. doi: 10.14746/b.2010.14.1.