Wiśniewska, A. (2010) „Dysertacje poświęcone tematyce polskiej, powstałe na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wiedeńskiego w latach 1872-1937”, Biblioteka, (14(23), s. 53-76. doi: 10.14746/b.2010.14.4.