Szymańska, Z. (2010) „Bibliografia literacka w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (1948-2010) – geneza, dokonania, perspektywy”, Biblioteka, (14(23), s. 77–107. doi: 10.14746/b.2010.14.5.