Krzak-Weiss, K. (2010) „Od iluminatorstwa do grafiki książkowej. Kilka uwag o graficznych pracach Mistrza Collectarium wawelskiego”, Biblioteka, (14(23), s. 163-178. doi: 10.14746/b.2010.14.10.