Gmerek, K. (2010) „«Pokłosie. Zbieranka literacka na korzyść sierot»”, Biblioteka, (14(23), s. 179–200. doi: 10.14746/b.2010.14.11.