Górska, A. (2010) „Lwowiana w zbiorach Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Analiza najstarszych inwentarzy przybytków (1946-1961)”, Biblioteka, (14(23), s. 247–259. doi: 10.14746/b.2010.14.14.