Łukaszewski, J. (2018) „Rejestr ksiąg Stanisława Smoły z Wolborza w inkunabule ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu”, Biblioteka, (22(31), s. 29–47. doi: 10.14746/b.2018.22.2.