Muraszko, M. (2018) „Oprawa kaliskich druków z 1620 roku udekorowana radełkiem jagiellońskim z popiersiem kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego”, Biblioteka, (22(31), s. 75–86. doi: 10.14746/b.2018.22.5.