Sedliar, O. (2018) „Działalność wydawnicza i publikacje Towarzystwa im. Michajła Kaczkowskiego w latach 1875–1885 – ujęcie ogólne”, Biblioteka, (22(31), s. 87–106. doi: 10.14746/b.2018.22.6.