Jazdon, A. (2018) „Jan Aleksiński (1949–2018)”, Biblioteka, (22(31), s. 311–312. doi: 10.14746/b.2018.22.22.