Krzak-Weiss, K. (2009) „Typologia sygnetów drukarskich (na przykładzie znaków stosowanych przez polskich impresorów od XV do połowy XVII wieku)”, Biblioteka, (13(22), s. 7-18. doi: 10.14746/b.2009.13.1.