Kubiś, K. i Nowakowski, A. (2009) „Ocena stanu zachowania gazet i czasopism wielkopolskich z lat 1800-1939 przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu pod kątem ich zakwaszenia”, Biblioteka, (13(22), s. 77–86. doi: 10.14746/b.2009.13.4.