Wojciechowski, J. (2013) „ Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej”., Biblioteka, (17(26), s. 267–272. doi: 10.14746/b.2013.17.14.