Nowak, P. (2009) „Marszakowa – Szajkiewicz, Badania ilościowe nauki. Podejście bibliometryczne i webometryczne”, Biblioteka, (13(22), s. 235-240. doi: 10.14746/b.2009.13.16.