Czaja, D. (2009) „Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych w systemie biblioteczno – informacyjnym UAM za rok 2008”, Biblioteka, (13(22), s. 270–303. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/204 (Udostępniono: 27 maj 2024).