Łopaczyk, J. (2011) „Wiesław Babik, Słowa kluczowe, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, ss. 241”, Biblioteka, (15(24), s. 383–388. doi: 10.14746/b.2011.15.18.