Jazdon, A. i Piejko, R. (2009) „«Die Ägyptische Finsterniss» – przyczynek do historii poznańskich czasopism satyrycznych pierwszej połowy XIX wieku”, Biblioteka, (13(22), s. 193–202. doi: 10.14746/b.2009.13.12.