Evans, J. A. (2008) „Publikacje elektroniczne a zwężenie obszaru poszukiwań nauki i wiedzy, przeł. Tomasz Olszewski”, Biblioteka, (12(21), s. 165–179. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/210 (Udostępniono: 24 czerwiec 2024).