Lepkowska, E. (2008) „E-learning w kształceniu akademickim. Materiały z II ogólnopolskiej konferencji: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, pod. red. Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2006, s”, Biblioteka, (12(21), s. 235-240. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/218 (Udostępniono: 26czerwiec2022).