Chachlikowska, A. (2013) „O potrzebie biblioterapii.”, Biblioteka, (17(26), s. 279-284. doi: 10.14746/b.2013.17.16.