Kłudkiewicz, K. (2019) „Ilustracje w czasopiśmie «Przyjaciel Ludu» – od oświeceniowego encyklopedyzmu do wizualnego kanonu narodowego”, Biblioteka, (23(32), s. 121-165. doi: 10.14746/b.2019.23.6.