Wagner, Z. . (2019) „Dekoracja iluminatorska inkunabułu Inc. I 11 ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich. Problem ikonografii i atrybucji”, Biblioteka, (23(32), s. 235–261. doi: 10.14746/b.2019.23.10.