Muraszko, M. (2019) „Krakowska oprawa księgi Jana Korzboka Witkowskiego ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie”, Biblioteka, (23(32), s. 277-287. doi: 10.14746/b.2019.23.12.