Wojciechowski, J. . (2019) „Artur Jazdon, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919–2018. Zasoby. Działania. Ludzie”, Biblioteka, (23(32), s. 313–324. doi: 10.14746/b.2019.23.21.