Wojciechowski, J. (2019) „Bibliotekarz – biblioteka – historia”, Biblioteka, (23(32), s. 325-331. doi: 10.14746/b.2019.23.14.