Wojciechowski, J. (2019) „Wokół «Katechizmu biblioteki» Paula Ladewiga”, Biblioteka, (23(32), s. 349-352. doi: 10.14746/b.2019.23.16.