Wojciechowski, J. (2019) „Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska- -Król przy współudziale Bożeny Jaskowskiej, Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie”, Biblioteka, (23(32), s. 361-367. doi: 10.14746/b.2019.23.18.