Łopaczyk, J. (2019) „Prasa dla dzieci i młodzieży 1824–1918”, Biblioteka, (23(32), s. 379–391. doi: 10.14746/b.2019.23.20.