Czaja, D. (2008) „Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych w systemie biblioteczno-informacyjnym U AM za rok 2007”, Biblioteka, (12(21), s. 269–297. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/221 (Udostępniono: 28 listopad 2022).