Czaja, D. (2007) „Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2006”, Biblioteka, (11(20), s. 261–293. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/230 (Udostępniono: 1 czerwiec 2023).