Tomaszewski, R. (2008) „O bibliografii pszczelnictwa polskiego”, Biblioteka, (12(21), s. 29-53. doi: 10.14746/b.2008.12.2.