Kaźmierczak, B. (2008) „Spuścizna po Henryku Beresce. Kilka uwag nad polskimi i niemieckimi zasadami opracowywania archiwów osobistych”, Biblioteka, (12(21), s. 85-99. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/242 (Udostępniono: 28czerwiec2022).