Dąbrowicz, M. (2008) „Proces przygotowania i wdrażania systemu ocen okresowych pracowników w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu”, Biblioteka, (12(21), s. 147-164. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/246 (Udostępniono: 26czerwiec2022).