Wilgosiewicz - Skutecka, R. (2007) „Komu było dedykowane dzieło Gwagnina Sarmatiae Europeae descripto? - rozwiązanie zagadki znanego polonicum XVI w”., Biblioteka, (11(20), s. 11–27. doi: 10.14746/b.2007.11.1.