Pilitowska, K. (2007) „Wykorzystanie metod programowania neurolingwistycznego (NLP) w kształtowaniu kultury organizacyjnej biblioteki”, Biblioteka, (11(20), s. 139–151. doi: 10.14746/b.2007.11.8.