Wojciechowska, M. (2020) „Rola zaufania w budowaniu kapitału społecznego w środowisku zawodowym bibliotekarzy. Wyniki badania”, Biblioteka, (24 (33), s. 277-301. doi: 10.14746/b.2020.24.10.