Jazdon, A. (2020) „Dobrochna Priebe (1942–2020)”, Biblioteka, (24 (33), s. 383-385. doi: 10.14746/b.2020.24.18.