Nowak, Łukasz (2021) „XV-wieczny odpis psalterium abbreviatum z kodeksu Jakuba z Kowalewic (BU Rkp. 1746)”, Biblioteka, (25 (34), s. 13–28. doi: 10.14746/b.2021.25.2.