Barełkowski, M. (2021) „Niemieckie gazety i czasopisma w krajobrazie prasowym Poznania i Wielkopolski przed rokiem 1918. Przyczynek do zbadania ciekawej grupy źródeł”, Biblioteka, (25 (34), s. 151–169. doi: 10.14746/b.2021.25.8.