Łukaszewski, J. (2021) „Szyfr Jana Żdżarowskiego (-1551) na tle metod kryptograficznych używanych w Polsce pierwszej połowy XVI w”., Biblioteka, (25 (34), s. 29–77. doi: 10.14746/b.2021.25.3.