Rychlik, M. (2022) „Publikowanie otwarte społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, Biblioteka, (25 (34), s. 233–246. doi: 10.14746/b.2021.25.12.