Mikołajska, A. (2021) „Małgorzata Kisilowska, Biblioteki publiczne w kryzysie: doświadczenie pierwszego etapu pandemii, Warszawa: SBP 2021 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka), s. 276. IS BN 978-83-65741-69-1”, Biblioteka, (25 (34), s. 311-323. doi: 10.14746/b.2021.25.20.