Wańka, D. (2007) „Bożena Koredczuk, Początki teorii bibliologii. Dictionnaire raisonné de bibliologie (1802 - 1804) Gabriela Etienne’a Peignota. Analiza i recepcja, Wrocław 2005”, Biblioteka, (11(20), s. 221-224. doi: 10.14746/b.2007.11.14.