Biniaś-Szkopek, M. i Losik, A. (2024) „Czy historycy śnią o cyfrowych rękopisach? Platforma Cyfrowa Biblioteki Kórnickiej w warsztacie badacza przeszłości”, Biblioteka, (27 (36), s. 295–312. doi: 10.14746/b.2023.27.13.