Górski, M. (2024) „Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Historia powstania na podstawie analizy dostępnych dokumentów oraz najważniejsze fakty w 25-leciu działalności”, Biblioteka, (27 (36), s. 313–339. doi: 10.14746/b.2023.27.14.