Mellot, J.-D. (2024) „Badania nad historią bibliotek: kilka refleksji z perspektywy francuskiej”, Biblioteka, (27 (36), s. 119–150. doi: 10.14746/b.2023.27.6.