Szafrański, L. i Urbaniec, M. (2023) „Wykorzystanie wskaźników altmetrycznych w Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich (międzyuczelnianej platformie deponowania danych)”, Biblioteka, (27 (36), s. 257–267. doi: 10.14746/b.2023.27.11.