Drabek, A. (2024) „Polskie czasopisma humanistyczne i teologiczne w bazie Scopus: w kierunku umiędzynarodowienia”, Biblioteka, (27 (36), s. 225–256. doi: 10.14746/b.2023.27.10.