Rybarczyk, A. (2024) „Zróżnicowanie języka formy – wizualno-werbalny charakter kolekcji Liberatura ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na podstawie wybranych przykładów”, Biblioteka, (27 (36), s. 151–175. doi: 10.14746/b.2023.27.7.