Wojciechowski, J. (2012) „Uczelniana sieć biblioteczna”, Biblioteka, (16(25), s. 83-114. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/395 (Udostępniono: 30czerwiec2022).